Bolón de Verde

Elaboración del bolón de verde http://ecuador.travel/micrositios/saberconsabor