Ecuadorian mountain sequence

Time-lapse video from Ecuatorian mountains near Otovalo