Lasseman på nya äventyr i Ecuador

Lasse Malmqvist besöker Sionas i Amazonas, Ecuador